Nlkrantenstrip

Nl Newspaper Strip / Gnome Wesley

Kabouter Wesley je belgická série krátkých komiksů, které napsal a nakreslil Jonas Geirnaert a které byly poprvé vytištěny v letech 2008 až 2010 v…