Časová Osa

Časová osa / Marvel Cinematic Universe

Všimněte si, že velmi málo děl v Marvel Cinematic Universe poskytuje přesná data, kdy k nim dojde, takže události by měly být z velké části považovány za nejlepší odhady.

Časová osa / The Legend of Zelda

Stránka pro popis Timeline: Legend of Zelda. Toto je časová osa, kterou poskytuje Hyrule Historia, s následnými hrami, které jsou poskládány dohromady ve hře…